Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Λάμδα Σίγμα Δέλτα / Lamda Sigma DeltaΗ περιγραφή μας τέλειωσε. Ούτως ή άλλως κάθε ικανός άνθρωπος θα βγάλει τα συμπεράσματα του.
We're out of description. Either way any capable human being will make his/her own conclusions.

Y.Γ. : Βαθιά εμπνευσμένος από (P.S. : Deeply inspired by) :
 https://www.youtube.com/watch?v=gagR2_Yi8wE


2 σχόλια: