Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Αναζήτηση
 Αρχικά, αναζητούμε. Εξηγήσεις. Νέα ερωτήματα και πάλι εξηγήσεις. Υλικά. Καταστάσεις. Ανθρώπους.

 Ανέκαθεν, έτσι λειτουργούσαμε. Αναζητούμε ό,τι μας έλειψε στην παιδική μας ηλικία, ή μας λείπει, χρειαζόμαστε ή/ και θέλουμε, τώρα! Πρώτη αναζήτηση είναι η απόκτηση.

 Μα και μετά απ'την εύρεση η αναζήτηση δε σταματά. Έπειτα αναζητούμε τη διατήρηση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ό,τι (μοχθήσαμε να αποκτήσουμε ή ακόμη κι αν το έχουμε εξ'αρχής θα μοχθήσουμε να το βρούμε εαν το χάσουμε) αποκτήσαμε ώστε να μη χρειαστεί να το αναζητήσουμε, πάλι.

 Ύστερα, όταν επιτευχθεί κι η διατήρηση, αναζητούμε τη βελτίωση. 

 Πάντοτε κάτι θα μας λείπει, το (ανα)γνωρίζουμε, ή όχι. Πάντοτε κάτι αναζητούμε το γνωρίζουμε ή όχι. Ακόμα κι όταν έχουμε αναζητήσει καθετί, ακόμα κι αν το αποκτήσαμε, το διατηρήσαμε και το βελτιώσαμε, πάλι κάτι θα αναζητήσουμε. Ίσως το να χάσουμε ό,τι αποκτήσαμε, για να το εκτιμήσουμε στο τέλος.

 Παρότι τίποτα δεν είναι δικό μας σ'αυτόν τον κόσμο, οφείλουμε να το χάσουμε, να ζήσουμε, πάλι ή για πρώτη φορά, χωρίς αυτό, για να θυμηθούμε (ή να δούμε) τη ζωή μας δίχως εκείνο.

 Ακόμη κι όταν τα αποκτήσουμε, διατηρήσουμε και βελτιώσουμε όλα, θα αναζητήσουμε το τίποτα, να τα χάσουμε όλα. Συνειδητά και μη.

 Ώστε, πάλι, ν'αναζητήσουμε. Ό,τι δεν έχουμε, πιά (ή ακόμα και δε το γνωρίζουμε). Την αναζήτηση.


Παύλος - vlospa kasbe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου