Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Insanity means...

Killing yourslefLosing yourselfConsuming yourselfSlaving yourselfTorturing yourselfFooling yourselfDenying yourselfRejecting yourself
 Αν μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, ορίστε οχτώ εικόνες. Προσδιόρισε την κάθε μία με δικές σου λέξεις. Μην γίνεις τσιγκούνης σε καμιά. Define (your) insanity/ insanities.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου